GALERIA MIEJSKA
ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. PIOTRA MICHAŁOWSKIEGO
W RZESZOWIE