zapowiedzi aktualna szkoła kontakt 26.06- 29.07.2015 r.

Prezentacja dorobku pracowni Zespołu Szkół Plastycznych im.Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. Na wystawie można było oglądać prace malarskie, rysunkowe, snycerskie, ceramikę, metaloplstykę prace graficzne i projektowe. Otwarcie wystawa było połączone z uroczystym zakończenniem roku szkolnego.

2-20.06.2015 r.

XII Ogólnopolski Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych.
Makroregion Południowo- Wschodni
W przeglądzie wzieły udział średnie szkoły plastyczne z Jarosławia, Kielc, Krakowa, Krosna, Leska, Nowego Sącza, Nowego Wiśnicza,Rzeszowa, Tarnowa i Zakopanego20.04-18.05.2015 r.
Prezentacja prac dyplomowych
DYPLOMY 2015

Na wystawie można zobaczyć prace dyplomowe uczniów ostatnich klas Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie Prezentujemy dyplomy z metaloplastyki, snycerstwa, technik graficznych i dekorowania wnętrz.


5-31.03.2015 r.
Jubileusz 70 lecia ZSP Rzeszów
Artyści Pedagodzy Rzeszowskiego Plastyka

Wystawa była drugą z cyklu prezentacji jubileuszowych związanych z obchodami 70 lecia powstania Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowi. Po wystawie malarskich dyplomów z ostatnich 25 lat prezentowaliśmy prace artystów pedagogów rzeszowskiej szkoły plastycznej. Na wystawie mozna było oglądać prace obecnych i emerytowanych pracowników szkoły. Oprócz malarstwa, grafiki i rzeżby zwiedzający mogli zobaczyć fotografie, ceramike, projekty z zakresu aranżacji wnętrz i wzornictwa przemysłowego oraz biżuterie.

W wystawie udział biorą:
Jakub Ataman
Roman Barszczowski
Krzysztof Brzuzan
Paweł Chlebek
Jacek Garbaczewski
Anna Hass Brzuzan
Barbara Hubert
Kamil Jan Jodko
Lucjan Kania
Andrzej Korzec
Anna Korzec
Bożena Krupa
Leszek Kuchniak
Stanisław Madej
Aneta Martowska Topór
Paweł Olearka
Rafał Pacześniak
Emil Polit
Mirosław Rusinek
Marcin Rut
Damian Sienkiewicz
Monika Tohl
Jakub Tomczak
Bogdan Topór
Waldemar Wiśniewski
Agnieszka Włodarczyk Rułka
Łukasz Ziobro
Agnieszka Żakowska Nowak
"Oblicza Wojny", "Namaluj historię dziadków". Takie tytuły nosiły konkursy plastyczne ogłoszone przez rzeszowski oddział IPN 12.03.2015 w Galerii Miejskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom obu konkursów. "Oblicza Wojny" to konkurs skierowany do młodzieży liceów plastycznych
Pierwsze miejsca zdobyli w kategorii malarstwo:
Monika Bassara
za pracę pt. "Dzieciństwo"
oraz Natalia Lipińska
za pracę pt. "Zgliszcza"
obie są uczennicami ZSP w Rzeszowie

W kategorii grafiki
Rafał Kusy
za pracę pt."Elegia o chłopcu polskim"
uczeń ZSP w Jarosławiu


W ktegorii rysunku
Paulina Opak
za pracę pt. "Siły pierwotne"
uczennica ZSP w Jarosławiu

Tegoroczne "Namaluj historię dziadków" to już 8 edycja konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wikowych: uczniowie klas klasy I-III oraz IV-VI.
W pierwszej kategorii pierwsze miejsce zajęła
Sabina Czyrny z SP nr3 im. J.Piłsudskiego w Przeworsku
za pracę "Mały sabotaż"
W kategorii IV-VI Pierwsze miejsce zają
Maksymilian Kasperowicz z SP im. Waleii Szalay-Groele w Przecławiu
za pracę"Przesiedleńcy".2-26.02.2015 r.
NA PAPIERZE BEZ GRANIC
Międzynarodowa Wystawa Twórczości Artystów: Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wydziału Artystycznego w Szawlach na Litwie

Anna Waszczuk UMCS Lublin


Renata Szyszlak UR Rzeszów


Irena Ambraziene Uniwersytet w Szawlach


Agnieszka Dobosz UR Rzeszów


Arunas Uogintas Uniwersytet w Szawlach8-31.01.2014 r.
Prace Dyplomowe Uczniów Rzeszowskiego Plastyka
Natura Źródłem Inspiracji wzstawa poplenerowa

Wystawa Prace Dyplomowe Uczniów Rzeszowskiego Plastyka była pierwszą z cyklu prezentacji jubileuszowych z okazji siedemdziesięciolecia powstania szkoły.
Wystawiane prace pochodziły z lat 1995- 2014.
Każdy z uczniów oprócz pracy dyplomowej ze specjalizacji i rysunku wykonuje dwie prace malarskie.Kompozycje figuralną i martwą naturę. Właśnie te prace prezentowane były na na parterze galerii.

Na piętrze miała miejsce wystawa poplenerowa
Natura Źródłem Inspiracji, Wola Sękowa 2014
Wystawa prezentowała dorobek pleneru malarskiego, który odbył się latem 2014 roku w Woli Sękowej.3-23.12.2014 r.

Dyplomy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego

NAGRODA IM. JERZEGO PANKA
ZA NAJLEPSZY DYPLOM WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
VI EDYCJA KONKURSU

NOMINACJE

BARBARA REC
KAZIMIERZ ŁACH
KATARZYNA DITREJNOWSKA
WIKTOR STECIŃSKI
AGNIESZKA JANCZY
KAROLINA KUMOREK
JUSTYNA AUGUSTYN
ANNA WÓJCIK
RENATA WACH
PAULINA DĘBOSZ
MARCELINA SIWIEC
MARTA OŻÓG
AGNIESZKA WĘGRZYN
PAULINA HIPPE
KAMILA KOŚMIDER
KAMILA KOŚMIDER
OLIMPIA KOŚCIÓŁEK
MAGDALENA KRZEMIEŃ
ALEKSANDRA GONTARZ
ŁUKASZ WOŹNIAK
BARTOSZ FIC

Jerzy Panek (ur. 1918 w Tarnowie, zm. 5 stycznia 2001 w Krakowie) – polski grafik i malarz. Studia odbywał na Wydziale Grafiki Państwowego Instytutu Sztuk Pięknych w Krakowie, który w czasie wojny został przemianowany na Staatliche Kunstgewerbeschule Krakau. Po wojnie studiował w krakowskim Instytucie Sztuk Pięknych, a następnie na ASP pod kierunkiem Eibischa i Pronaszki.
Zajmował się malarstwem i grafiką, a od 1952 roku głównie drzeworytem. Na początku wykorzystywał pomocniczo szkic i fotografię, potem na jego twórczość graficzną wpłynęła podróż do Chin w roku 1956 – zaczął rytować bezpośrednio na deskach. Na przełomie lat 1967/1968był wykładowcą ASP w Krakowie, wiele lat później został jej honorowym profesorem.
Był członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON i Związku Polskich Artystów Plastyków.Jego twórczość została wyróżniona nagrodami: złotym medalem na Triennale Współczesnej Sztuki Światowej w Nowym Delhi (1971, za drzeworyt Autoportret w białym kapeluszu), Nagrodą II Stopnia Ministra Kultury i Sztuki (1963), Nagrodą im. Jana Cybisa (1986)[1], Nagrody Prasy IV Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie (1972). Za całokształt pracy twórczej otrzymał w roku 1998 Nagrodę Miasta Krakowa i Nagrodę Wojewody Krakowskiego.
Tuż przed śmiercią powstał o nim film dokumentalny "Jerzy Panek. To, co najważniejsze", który zrealizowała Elżbieta Dzikowska..5.11-29.11.2014 r.

Dni Kultury Chrześcijańskiej,
Wierze w Syna Bożego

Dni Kultury Chrześcijańskiej to wystawa twórczości uczniów i artystów pedagogów rzeszowskiego plastyka. Uczniowie wzięli udział w konkursie nieodłącznie towarzyszącym Dniom Kultury Chrześcijańskiej oraz zaprezentowali swoją twórczość o tematyce religijnej. WIERZĘ W SYNA BOŻEGO to priorytetowa myśl Ewangelii i religii chrześcijańskiej, która przy tegorocznych obchodach Dni Kultury Chrześcijańskiej w Zespole Szkół Plastycznychdominuje nad całością wystawy. Motywem inspiracji twórczych tegorocznego konkursu i tegorocznej wystawy jest wspomniany już SYN BOŻY w twórczości Domenico Theotocopuli zwany EL– GRECO w obrazach „CHRZEST CHRYSTUSA” – malowanych przez artystę kilkakrotnie. Sama okoliczność obchodów DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ w Zespole Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie jest żywym świadectwem nawiązania do tradycji chrześcijańskiej Polski, odniesieniem do, wydawać by się mogło, tak odległych czasów 966 roku – CHRZTU POLSKI i zarazem wyzwolenia z pogaństwa oraz stałego odniesienia się w procesie dydaktycznym i wychowawczym do wartości Chrześcijańskich stanowiących fundament tego procesu w naszej szkole. Kontekst jest o wiele szerszy-poprzez propagowanie świadectwa aktywnego udziału w zgłębianiu faktów kultury, poprzez twórczy udział, poprzez własne dokonania w sferze działań artystycznych i projektowych sami stajemy się jej współtwórcami.

Waldemar Wiśniewski

Grand Prix, Natalia Olech, kl IIb, "Chrzest Chrystusa", kolaż na podstawie EL Greca


2.10-31.10.2014 r.
II Międzynarodowe Sympozjum Uczelni i Kierunków Artystycznych
Szymbark 2013

W dniach 4-11.08.2013 roku odbyło się II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM UCZELNI I KIERUNKÓW ARTYSTYCZNYCH „Szymbark 2013” pod hasłem „Autentyczność w sztuce”.
Po raz drugi studenci z różnych ośrodków akademickich i uczelni wyższych spotkali się by wspólnie spędzić czas, a przy okazji twórczo popracować na niwie zarówno artystycznej, jak i teoretycznej.
Premiera tej dużej, międzynarodowej imprezy miała miejsce dwa lata temu. Jej pomysłodawcami byli profesorowie UR – dr hab. Antoni Nikiel oraz dr hab. Marek Adam Olszyński z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, a aktualnym organizatorem była teraz PWSZ w Nowym Sączu oraz Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Imprezę patronatem objęli: Prorektor do spraw nauki, rozwoju i współpracy PWSZ w Nowym Sączu doc. dr Marek Reichel oraz Dyrektor Muzeum mgr Zdzisław Tohl, a także Koło naukowo - artystyczne studentów Wydziału Sztuki UR –„Razem”, którego członkowie wraz z jego opiekunem, doktor Magdaleną Uchman z dużym zaangażowaniem brali udział w pracach organizacyjnych, zapewniając m.in. fotograficzną dokumentację projektu.
W drugiej, tegorocznej edycji sympozjum uczestniczyli wykładowcy i studenci pięciu uczelni: PWSZ w Nowym Sączu – Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, ASP w Krakowie, ASP
w Łodzi, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze na Słowacji i Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Organizatorom Sympozjum. przyświecały dwa zasadnicze cele. Po pierwsze, ideą tego projektu było połączenie doświadczeń dydaktycznych w pracy artystycznej z młodymi adeptami sztuk plastycznych z analizami i dyskusjami podejmowanymi przez teoretyków sztuki. Sympozjum składało się z dwóch komplementarnych części: pleneru malarskiego i panelu dyskusyjnego. Intencją organizatorów było, by studenci biorący udział w Sympozjum nie tylko doskonalili się pod okiem swoich nauczycieli we właściwym wykorzystywaniu odpowiednich środków artystycznego wyrazu, ale chcieli też uczestniczyć w intelektualnym fermencie i krytycznej recepcji dotyczącej idei i wartości w sztuce. Drugim ważnym celem była konfrontacja różnych środowisk akademickich i możliwość porównania ich systemów dydaktycznych oraz wspólna analiza efektów kształcenia artystycznego w zakresie plastyki. Oba zamierzone cele udało się zrealizować zaskakująco dobrze.
Zwieńczeniem wydarzenia był panel teoretyczny, który odbył się 10.08 w Kasztelu w Szymbarku pt. „Autentyczność w sztuce i jej możliwe kreacje”, któremu towarzyszyła burzliwa dyskusja teoretyków z twórcami.
W tym samym dniu, w szymbarskiej galerii przy Kasztelu odbył się roboczy pokaz dorobku studentów. Prace były tam oceniane przez jury, w składzie którego znaleźli się, między innymi przedstawiciele uczelni i zaproszeni goście, w tym prorektor PWSZ, docent dr Marek Reichel, rektor ASP w Krakowie, prof. Stanisław Tabisz oraz prorektor Akademii - dr hab. Jan Tutaj; dr hab. Adriana Recka - dyrektor Katedry Sztuki w Nitrze (Słowacja), a także profesor UR - dr hab. Antoni Nikiel
i gość specjalny sympozjum – prof. Joanna Maria Wężyk (USA), wykładowca w amerykańskich uczelniach artystycznych.
Wieczorem odbyło się również uroczyste ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród dla zwycięzców z poszczególnych uczelni artystycznych.Michał MieszkowiczOlimpia KościółekPaulinaDęboszMarcin PeckaMarcelina SiwiecMarta Ożóg1.09-27.09.2014 r.
XLI Wystawa Grupy Droga

Grupa Plastyczna „DROGA"


Powstała na początku 2001 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie i jest jedną z form edukacji artystycznej tej instytucji. Skupia kobiety, które zajmują się zawodowo plastyką oraz uprawiają wybrane dyscypliny plastyczne, głównie malarstwo sztalugowe, rysunek i grafikę komputerową.
Poszukiwania twórcze członkiń grupy odbywają się różnymi ścieżkami (drogami) - stąd nazwa grupy. Pierwsza wystawa zbiorowa grupy odbyła się w grudniu 2001 r. w WDK pod nazwą „JESTEM - TWORZĘ - PREZENTUJĘ" Hasło to po 10 latach jest aktualne. Po prostu JESTEŚMY - PRACUJEMY -POKAZUJEMY, czyli wystawiamy. Właściwie wystawy zbiorowe i indywidualne należą do głównych form pracy, to one aktywizują członkinie grupy. Na widzów (zwanych odbiorcami) oczekujemy nie tylko w siedzibie WDK, ale w miejskich i wiejskich ośrodkach kultury na terenie województwa podkarpackiego. Ilustruje to załączony wykaz wystaw zbiorowych i indywidualnych. Ważną rolę w naszej działalności odgrywa Zamiejscowa Galeria Grupy „Droga" mieszcząca się, dzięki uprzejmości pani Teresy Skomry, w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach. W tej placówce odbywają się lekcje przy obrazach dla młodzieży białobrzeskiego gimnazjum prowadzone przez autorki kolejnych wystaw indywidualnych. Rozmowy z uczniami wzbogacają doświadczenia członkiń grupy w zakresie upowszechniania plastyki. Wszystkie te działania sprzyjają szukaniu drogi do... samej siebie, a więc do samopoznania. Nic dziwnego, że grupa odwołuje się do słów Zbigniewa Pronaszki „Każdy Artysta musi znaleźć swoją własną drogę do własnej i tylko własnej wypowiedzi." Prezeską grupy jest Maria Paszczyńska, a opiekunką z ramienia WDK Krystyna Niebudek.

W wystawie udział biorą: Danuta Turbacz, Maria Paszczyńska, Krystyna Niebudek, Teresa Skomra, Anna Baran, Maria Wiktoria Mostek, Małgorzata Polit, Katarzyna Jurek-Decowska, Anna Solecka, Krystyna Gniewek, Kinga Ziobro-Działo

Krystyna Niebudek "Dachy Rzeszowa"""