zapowiedzi aktualna szkoła kontakt

23.06.-14.08.2017
Wystawy końcoworoczne

Na parterze galerii prezentowany był dorobek pracowni Zespołu Szkól Plastycznych im.Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. Podziwiać tu można było prace z snycerstwa, ceramiki i metaloplastyki oraz prace projektowe a na ścianch wiszą rysunki i prace malarskie
Na piętrze zaś zwiedzający oglądać mogli wystawę poplenerową ORAWSKA LEŚNA, była ona owocem pleneryu malarskiego, który odbył się na Słowacji we wspomnianej wyżej Orawskiej Leśnej, wzieła w nim udział młodzież z ZSP w Rzeszowie i z partnerskiej Szkoły Artystycznej ze słowackiego Preszowa.
Otwarcie wystaw połączone było z uroczystym zakończeniem roku szkolnego.
31.05.-15.06.2017
BIENNALE 2017

Ogólnopolski Przegląd Wyróżnionych Prac Dyplomowych
Makroregion południowo- wschodni

Makroregion południowo- wschodni

Na wystawie już po raz trzynasty można było zobaczyć najlepsze prace dyplomowe z dziesięciu średnich szkół plastycznych południowo-wschodniej polski. Jarosław, Kielce, Kraków, Krosno, Nowy Sącz, Nowy Wiśnicz, Rzeszów, Lesko, Tarnów, Zakopane.

Ekspozycja była niezwykle atrakcyjna dla zwiedzających, ze względu na różnorodność prezentowanych prac począwszy od metaloplastyki, ceramiki i snycerstwa po prace graficzne, projektowe, a na meblach, instrumentach muzycznych i kopiach znanych z historii sztuki obrazów skończywszy. Otwarciu wystawy towarzyszyło sympozjum w którym wzięli udział dyrektorzy i pedagodzy wyżej wymienionych średnich szkół plastycznych.

Całe wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy między Zespołem Szkół Plastycznych w Rzeszowie a Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i odbyło się pod patronatem Wojewody Podkarpackiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Patronat medialny zapewniły TVP3 Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów, Katolickie Radio VIA. Oprawę muzyczną stanowił koncert gitarowy w wykonaniu absolwentów Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie.


1.Zuzanna Kozak, Katolickie Liceum Plastyczne w Nowym Sączu
2.Eryk Adamczyk, ZespółPaństwowych Szkół Plastycznych w Kielcach
3.Marcelina Budz, Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanem
4.Anna Chmielowiec, Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie 5.Anna Błądek, Zespół Szkół Plastycznych w Jarosławiu 6.Martyna Morzywołek, Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu
06.04.-25.05.2017
DYPLOMY 2017

Wystawa prac dyplomowych uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie.
Na wystawie można podziwiać prace z pięciu specjalizacji:
aranżacja wnętrz
ceramika artystyczna
kowalstwo artystyczne i metaloplastyka
projektowanie graficzne
snycerstwo9.02-9.03.2017 r.
Kształtowanie-wystawa malarstwa wykładowców, studentów, absolwentów
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego16.01-30.01.2017 r.
Czesław Cypryś
Malarstwo


Czesław Cypryś urodził się w 1922 roku w Rzeszowie. Podporucznik AK, z wykształcenia ekonomista, pracował jako ratownik GOPR-u,przewodnik górski, instruktor narciarstwa Pan Czesłąw zaczął malować w wieku 73 lat. Zafascynowany jest twórczością Juliana Fałata, Józefa Chełmońskiego, Leona Wyczółkowskiego. Obecnie mieszka i tworzy w Domu Opieki Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie.


14.12.2016-15.01.2017 r.
I Podkarpacki Przegląd Rysunku i Malarstwa
Klas Dyplomowych w Szkołach Plastycznych

W wystawie brały udział wybrane prace rysunkowe i malarskie podkarpackich szkół średnich:
z Jarosławia
Krosna
Leska
i SanokaI miejsce w kategori malarstwo-Natalia Olech ZSP w RzeszowieI miejsce w kategori rysunek-Miłosz Nowakowski LP w Krośnie
Werdykt jury
I MIEJSCE malarstwo – Natalia Olech ZSP w Rzeszowie
II MIEJSCE malarstwo – Monika Basara ZSP w Rzeszowie
III MIEJSCE malarstwo – Agnieszka Bielecka ZSP w Jarosławiu

Wyróżnienie malarstwo- Ilona Karp LP w Krośnie
Wyróżnienie honorowe- Magdalena Krasoń ZSP w Rzeszowie

I MIEJSCE rysunek – Miłosz Nowakowski LP w Krośnie
II MIEJSCE rysunek – Monika Basara ZSP w Rzeszowie
– Alicja Ulma ZSP w Jarosławiu
III MIEJSCE rysunek – Anna Błądek ZSP w Jarosławiu

9.11-5.12.2016 r.
Dni Kultury Chrześcijańskiej
1050- lecie Chrztu Polski

Wystawa prac artystów pedagogów oraz uczniów ZSP w Rzeszowie Dni Kultury Chrześcijańskiej 1050 - lecie Chrztu Polski Religia bez sztuki staje się dogmatem. A sztuka bez ducha religii zamienia się w dekorację, pustą formę. Obie te sfery ludzkiego ducha są sobie wzajemnie potrzebne: próbują wyrazić to, co niewyrażalne.
Krzysztof Niedałtowski

Religia inspiruje i wypełnia treścią sztukę niemal od początku kultury materialnej człowieka.
Od prób określenia bezimiennych, niewytłumaczalnych zjawisk, poprzez wyobrażenia idoli obrazujących pierwsze bóstwa, antycznych bogów, aż po odwołujące się do najwyższych dogmatów i chrześcijańskich podstaw wiary refleksje, widoczne w wizerunkach świętych, scenach z życia i pasji Chrystusa, czy wizjach mistyków, przedstawianych w szerokim spektrum stylowym od czasów głębokiego, schematycznego średniowiecza po bogaty, zmysłowy i pomysłowy świat sztuki nowożytnej, nowoczesnej i współczesnej. Można odnieść wrażenie, że religia obecna była w sztuce zawsze. Nie mogło zabraknąć jej w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej, cyklicznie obchodzonym w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.
W obecnym roku Dni Kultury Chrześcijańskiej formułuje 1050 rocznica Chrztu Polski. Obchody Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, uświetniła wystawa prac artystów pedagogów oraz uczniów ZSP, w malarstwie, rysunku, płaskorzeźbie oraz grafice, powstałych z inspiracji obrazem Jana Matejki "Zaprowadzenie Chrześcijaństwa". Część spośród uczestników wystawy nawiązała do szerzej pojętych treści religijnych, ukazując ich złożoność indywidualnym i oryginalnym spojrzeniem. Większość, zarówno artystów pedagogów, jak i uczniów, zaprezentowało tak tradycyjne jak i nowatorskie w treści i formie próby nawiązania artystycznego dialogu z twórcą polskiego malarstwa historycznego. Uczniowie przedstawili tegoroczne dokonania w poszczególnych specjalizacjach, w których opanowują kolejne stopnie umiejętności. Najlepsze prace młodych adeptów sztuki zostały nagrodzone przez nauczycielskie jury.
Mentorska relacja mistrz - uczeń oraz odwołanie do wieszcza polskiego malarstwa historycznego, tworzy ciągłość kulturowej tradycji ciągle żywego, historyczno - religijnego posłannictwa w sztuce. Stanowi tym samym bastion polskiego malarstwa, które wyrosło w poczuciu poszukiwania tożsamości narodowej, ciągle żywego pośród pozornie jednolitego kulturowo społeczeństwa europejskiego. Jednocześnie pośród zaprezentowanych prac zauważamy odwołania stylowe - uczniów do pedagogów, mistrzów do artystycznych przodków. Spora część młodych twórców spogląda w stronę Jana Matejki, którego dokonania i postawa są powszechnie znane. Legendarny mistrz pragnął przekazać w pamięci potomnych nie tylko ważne wydarzenia naszej historii, ale całokształt bogatej kultury, której podstawą od ponad tysiąca lat jest religia. Szczególnie żywe w obliczu charakteru wystawy w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie jest zdanie najsłynniejszego polskiego malarza: Jakże wdzięczność okazać Bogu za dary, jak nie kładąc zdrowia i talentu z powinności w darze ojczyźnie.

S. Łańcucki- nauczyciel ZSP w Rzeszowie
Twórczość Jana Matejki to przede wszystkim malarstwo historyczne, a z jego obrazów można z powodzeniem skomponować osobliwy, artystyczny podręcznik historii Polski. I chociaż znawcy podkreślają, że w wielu miejscach jego dzieła dość swobodnie posługują się realiami historycznymi, nie można mu odmówić umiłowania ojczystych dziejów, pełnego atencji zamyślenia nad przyczynami i skutkami wzlotów i upadków Ojczyzny. Dodajmy: zniewolonej rozbiorami Ojczyzny, co przydaje tragicznego blasku jego twórczości.
Wielokrotnie w jego dziełach dostrzec można wątki chrześcijańskie, bowiem losy Polski od 1050 lat nieustannie splatają się z losami chrześcijaństwa. Zatem swoistym ukoronowaniem tego wątku twórczości Jana Matejki jest namalowany kilka lat przed śmiercią obraz Zaprowadzenie chrześcijaństwa. Nie mogło zabraknąć tego dzieła w dorobku wielkiego krakowskiego artysty, tak jak trudno byłoby sobie dziś wyobrazić losy Polski, gdyby nie wydarzenie, które przedstawia wspomniany obraz.
Zaprowadzenie chrześcijaństwa to także inspiracja dla młodych twórców, uczestniczących w konkursie w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, przypadających w roku jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Jak należałoby dziś przedstawić to wydarzenie, po ponad wieku od powstania dzieła? Jakie znaczenie dla nas, Polaków żyjących na progu XXI wieku, wierzących, niewierzących, poszukujących, ma to wydarzenie? Poszukajmy odpowiedzi w konkursowych pracach.

ks. Grzegorz Szczygieł MS – ZSP Rzeszów

12.10-5.11.2016 r.

ARTYŚCI-PEDAGODZY ŚREDNICH SZKÓŁPLASTYCZNYCH PODKARPACIA
malarstwo

W wystawie brali udział przedstawiciwle średnich szkół plastycznych z Jarosławia, Krosna, Leska i Rzeszowa. Prezentacja ta ukazywała przekrój postaw malarskich środowiska nauczycielskiego średnich szkół artystyczny podkarpacia.


Wernisaż wystawy połączony był z obchodami Dnia Edukacji Narodowej


Wystawa artystów pedagogów szkół plastycznych Podkarpacia

Tak naprawdę potrafimy mówić tylko przez nasze obrazy.
To słowa Vincenta van Gogha, malarza, który potrafił kolorem okazać własne stany emocjonalne, uczucia, lęki, a tym samym jako jeden z pierwszych subiektywnie wyrażał siebie. Galeria Miejska Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie rozpoczyna jesień specyficznym wizualnym przekazem - wystawą malarstwa artystów pedagogów szkół plastycznych Podkarpacia: Jarosławia, Krosna, Leska oraz Rzeszowa. Prezentowane obrazy to festiwal postaw i poszukiwań, jakie towarzyszą artystom pedagogom w ich codziennej twórczej egzystencji. Zorganizowana wystawa jest nie tylko wymianą stylowych przekonań i doświadczeń, ale także poglądów dotyczących zmagań z wyrażaniem treści, reżyserii kompozycji, wyczucia barwy czy ogólnego sposobu finalnej wypowiedzi, jaką jest obraz. W przedstawianych pracach widzimy pluralizm współczesnej sztuki, wypowiadanej z bogactwem subiektywnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, oraz wizje i pomysły, wypowiedziane nie tylko szerokim spektrum kształtowanej formy, ale także mnogością używanych technik. Przedstawiany materiał nie jest spójny. Różnorodność artystycznych postaw charakteryzuje każde z prezentowanych środowisk twórczych, co wynika z indywidualnego światopoglądu przedstawianych artystów. Subiektywnie pojmowany figuratywizm przeplata się w obrazach twórców z nastrojową abstrakcją, dopełnioną wizjonerskim, ekspresyjnym pejzażem czy wedutą.
Twórczość pedagogów jarosławskiego „plastyka” reprezentują obrazy Julii Grzeszczak, Anny Kałamarz – Kucz, Mirosława Kowalczuka, Henryka Laska, Tomasza Potuczko i Damiana Waliczka. Zaprezentowany fragment twórczości Anny Kałamarz – Kucz to małoformatowe abstrakcyjne kompozycje, sugerujące op-artowskie układy regularnych plam, układające się w niemal ruchome koncentryczne kręgi. Obrazy Julii Grzeszczak prezentują geometryczne struktury, widoczne na tle barwnych, subtelnych płaszczyzn, imitujących surrealistyczny, niepokojący nastrojowo pejzaż. Również płaszczyznami posługuje się w swoich kompozycjach Mirosław Kowalczuk. Tym razem są to nasycone struktury, zestawione w kontrastach temperaturowych, dynamiczne w układzie kompozycyjnym, sprawiające wrażenie płynnych form o zróżnicowanej fakturze, czego wrażenie uzyskuje autor własną techniką mieszaną. Prace Damiana Waliczka cechuje tematyka wedutowa, ukazana w zróżnicowanym walorowo, tajemniczym nastroju. Kompozycje Henryka Laska to nastrojowe, impresjonistyczne pejzaże, natomiast Tomasz Potuczko zaprezentował serię niewielkich, ekspresjonistycznych w formie i animalistycznych w treści, obrazów.
Podobna różnorodność i odmienność postaw artystycznych widoczna jest w obrazach twórców krośnieńskich. Ekspresyjne pejzaże Grzegorza Tomkowicza, zestawione z kontrastującymi, niemal agresywnymi barwami, kształtują drgającą, żywą strukturę przestrzeni jakby targanej porywami wiatru. Płaszczyzny Mirosława Szudy budują formę architektoniczną, dowolnie i swobodnie kreując własne poczucie kształtu i przestrzeni. Technika własna Elżbiety Skóry w geometrycznych, prostych kolażowych płaszczyznach jest najbliższa historycznym trendom sztuki abstrakcyjnej. Postawę abstrakcyjną prezentuje również malarstwo Piotra Wójtowicza. Niemal monochromatyczne, linearne konstelacje, zaskakujące w swojej formalnej prostocie, tchną metafizyką. Prawdziwie heterogeniczną postawę artystyczną prezentują artyści szkoły w Lesku – Oksana Kulczycka, Andrzej Kijowski oraz Waldemar Kordyaczny. Ekspresyjne, ograniczone kolorystycznie kompozycje Oksany Kulczyckiej tworzą wrażenie chaosu, z którego wyłania się bliżej nieokreślona postać. Baśniowe pejzaże Andrzeja Kijowskiego zwracają uwagę ciekawym wyczuciem barwy – płynne płaszczyzny głównych planów kompozycyjnych są ożywione nasyconymi, często kontrastowymi akcentami, podkreślającymi określone ujęcie elementów pejzażowych, tworząc wrażenie jednocześnie bajkowego i tradycyjnego w formie pejzażu. Z kolei Waldemar Kordyaczny przedstawia liryczne kompozycje, w których szkicowo nakreśloną postać przecinają fale umieszczonego tekstu, urozmaicającego nie tylko kompozycyjny układ pola obrazowego, ale przede wszystkim wzbogacającego nakreślaną treść.
Bogactwo stylowe zaprezentowali również artyści rzeszowskiego ZSP - Jakub Ataman, Anna i Andrzej Korcowie, Leszek Kuchniak, Barbara Hubert, Mirosław Rusinek, Waldemar Wiśniewski oraz Krzysztof Wojtowicz. Obrazy Jakuba Atamana to abstrakcje, które wydają się definiować przedmiot, w swobodnych konfiguracjach zestawiając kolor w sugestię pomiętych struktur. Malarstwo Państwa Korców hołduje tradycyjnemu, polskiemu koloryzmowi - Anna Korzec w przedstawieniu nastrojowych pejzaży, Andrzej Korzec - ekspresyjnych martwych natur. Zaprezentowane obrazy Leszka Kuchniaka przenoszą w świat hiszpańskiej corridy chagallowskim nastrojem żywych kolorów i baśniowych postaci. Wielkoformatowy pejzaż Barbary Hubert, w którym monochromatyczne płaszczyzny przecinają intensywne akcenty barwnych smug tworzy aurę romantycznej tajemniczości. Prezentowane obrazy Mirosława Rusinka to z kolei feeria bizantyjskiej, bogatej strukturalnie dekoracyjności, z której przebija filigranowa postać kobiety. Waldemar Wiśniewski przenosi nas w subiektywny, nasycony niemal fluorescencyjną barwą, sentymentalny pejzaż własnych, osobistych inspiracji tatrzańskim krajobrazem. Wreszcie obraz Krzysztofa Wojtowicza - odważne połączenie akademickiej Egipcjanki rodem z Alma – Tademy, z bogatą strukturalnie mieszaniną form i graficznych znaków, tworzących figuralno - abstrakcyjną unię.
Powyższe dywagacje są jedynie cząstką subiektywnie doznanych wrażeń pod wpływem bogatego materiału malarskiego. Prezentowana w Galerii Miejskiej ZSP wystawa obrazów podkarpackich twórców jest swoistym zapisem nie tylko wielotorowości artystycznego światopoglądu, ale również panoramą współczesnych trendów w szeroko pojętym konglomeracie malarstwa. Zaprezentowani twórcy, w imieniu których wypowiadają się ich dzieła, wpisują w dialog artystycznych poszukiwań odpowiedzi na nurtujące pytania o naturę obrazu, malarstwa, sztuki. Wystawa ta ma także wymiar edukacyjny. Zaprezentowany twórczy dorobek mistrza staje się fundamentem artystycznego sezamu ucznia, inspirowanego dokonaniami przewodnika i mentora, który zaraża swoją pasją. Nie tylko ucznia szkoły plastycznej. Według hiszpańskiego malarza Salvadora Dali malarz to nie ten kto jest natchniony, lecz ten który jest w stanie natchnąć innych. Dzięki wystawie malarstwa artystów pedagogów szkół plastycznych Podkarpacia w Galerii Miejskiej ZSP w Rzeszowie każdy może dać unieść się fali wrażliwości na otaczające piękno.

Sebastian Łańcucki


1.09-27.09.2016 r.

ARCHITEKTONICZNY PUNKT WIDZENIA
Kamila Samagalska Jolanta Mazur
Obie Panie są absolwentkami Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie i świeżo upieczonymi magistrami inżynierami wydziału architektury Politechniki Rzeszowskiej.
Na wystawie prezentowały projekty, makiety i rysunki architektoniczne powstałe w trakcie studiów.
Otwarciu Wystawy towarzyszyło uroczystemu rozpoczęciu roku szkolnego w ZSP w Rzeszowie.