Aktualności

Szanowni Państwo!

                          Zgodnie z regulacją pkt I ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu  przedsięwzięć  wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.), do odwołania, obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO na terytorium całego kraju, wprowadzający zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym. Galeria Miejska ZSP w Rzeszowie jest miejscem wystawowym powiązanym z placówką edukacyjną, w związku z tym musi pozostać zamknięta do odwołania dla odwiedzających. Zapraszamy do zwiedzania wystaw wirtualnie na stronie Galerii.

Zespół Galerii Miejskiej ZSP

PEJZAŻ ODNALEZIONY

Nina Zielińska-Krudysz

01.02.2023-28.02.2023

Abstrakcja aluzyjna?

Luty w Galerii Miejskiej rozpoczyna wystawa Niny Zielińskiej-Krudysz. Edukację artystyczną rozpoczęła w rzeszowskim plastyku, pod kierunkiem prof. Józefa Gazdy, kontynuowała ją na Wydziale Sztuki UR w pracowni prof. Tadeusza Wiktora. Na wystawie prezentowane są obrazy, powstałe w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Większość prac powstała w latach 2021-2022.

Parter galerii wypełniają niedopowiedziane pejzaże, weduty w żarzącym słońcu oraz mnogość abstrakcji. W przedstawieniach pojawia się monochromatyzm, silne kontrasty, a także rozedrgane plamy o głębokim nasyceniu. Niektóre obrazy silnie korespondują ze sobą, tworząc tryptyki oraz dyptyki. Większe kompozycje stanowią odrębne myśli, przeradzające się niekiedy w cykle, np.: „Szarości”, „Miejskie brudy”, czy „Pejzaże”. Uwagę zwracają nokturny, w muzyce wręcz nieuchwytne, natomiast w sztukach plastycznych, czego dowodzi artystka, najpełniej oddające nierealność nocy, w której zaciera się granica między zmysłem a wyobrażeniami.

Wystawa prezentowana jest do 28.02.2023.

POD TYTUŁ

Karolina Piotrowska i Ziemowit Jarecki

02.12.2022-27.01.2023

Karolina Piotrowska i Ziemowit Jarecki, absolwenci rzeszowskiego plastyka, powracają, by zaprezentować efekty swojego dalszego rozwoju artystycznego. Studenci grafiki na Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach swoje działania opierają na mariażu tradycyjnych technik ze współczesnymi. Na wystawie w Galerii Miejskiej twórcy poruszają problematykę dotyku, emocji i relacji.

Loading...

Wystawa we współpracy
z domem spokojnej starości

29.11.2022-31.12.2022

Wystawa w ramach projektu “Zwolnieni
z teorii”.

 

Autorki:

Kamila Dziedzic

Hannah Sproston

Zuzanna Piątek,

Magdalena Zakulecka

Dominika Szela,

Weronika Olszowy

Andżelika Pawłowska

Loading...


10.10.2022-24.11.2022

I Ogólnopolski Biennale Form Rzeźbiarskich
i Użytkowych

W Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie prezentowana jest część rzeźbiarska I Ogólnopolskiego Biennale Form Rzeźbiarskich i Użytkowych. Na ekspozycję składa się 69 prac z 19 szkół plastycznych. Przestrzeń galerii wypełnia niezwykły aliaż technik, materiałów i przede wszystkim idei. Rzeźbiarstwo stało się idealną dziedziną do podjęcia szeregu tematów. Począwszy od zagadnień łączących to, co dekoracyjne, z tym, co użytkowe, kończąc
na tych czysto artystycznych. Wystawa została zorganizowana we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej, przy patronacie honorowym Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz medialnym Polskiego Radia Rzeszów i TVP Rzeszów.

Siódmego października odbyły się obrady jury, podczas których wyłoniono najlepsze prace spośród pięciu specjalizacji operujących różnorodnymi technikami rzeźbiarskimi. Ponadto przyznano wyróżnienia w trzech specjalizacjach.


Nagrodzeni:

Ceramika artystyczna:

I miejsce – Kacper Krzysiek (PLSP Kielce)

wyróżnienie – Faustyna Hułas (PLSP Zamość)

wyróżnienie – Julia Jarosz (PLSP Koszalin)

Kowalstwo artystyczne i metaloplastyka:

I miejsce – Oliwia Paszkiewicz (LSP Wrocław)

wyróżnienie – Barbara Malarz (ZSP Rzeszów)

wyróżnienie – Paulina Bazan (ZSP Rzeszów)

Snycerstwo:

I miejsce – Alicja Maria Przygon (PLSP Zamość)

wyróżnienie – Karolina Czernik (PLSP Zakopane)

Szkło artystyczne:

I miejsce – Abigail Grabowska (LSP Dąbrowa Górnicza)

techniki rzeźbiarskie

I miejsce – Małgorzata Wójtowicz (ZSP Radom)

                                                                                                  Aleksandra Chinek – “Charcik”

                                                                                         Albert Kowalski  – “Pamiątki po Lemie”

Przewiń na górę
Skip to content